In de ruimtelijke ordening is er een trend naar verstedelijking van woongebieden en het niet ontwikkelen van buitengebieden: verdichting versus leegte. Voor deze verdichtingsopgave met behoud en zo mogelijk verbetering van de woonkwaliteit is een nieuw levensloopbestendig woonconcept nodig.

 

Ons ontwerp verenigt het onverenigbare . Alle programma’s van ‘Suburbia‘ (de buitenwijk) stapelen met als doel een binnenstedelijke dichtheid te creëren, zonder dat daarbij de kwaliteit van ‘Suburbia’ (groen, ruimte en veiligheid) verloren gaat.

 

”Gestapeld Suburbia” is een letterlijke stapeling van alle typen woonvormen en programma’s van een doorsnee woonwijk. Door alle woonvormen een aparte laag te geven is het ontwerp flexibel aan te passen aan de lokale demografie.

 

“Gestapeld Suburbia” biedt door deze stapeling een unieke sociale opbouw waarin alle categorieën woonconsumenten vertegenwoordigd zijn. Het gevolg is een grotere sociale veiligheid en een levensloop bestendig complex.

Jury aan het woord

Het concept is een stapeling van woningtypen voor alle woonconsumenten. Door de stapeling van alle programma’s van een suburbane woonwijk heeft het plan een binnenstedelijke dichtheid gecombineerd met de kwaliteit van een buitenwijk. Alle woningen hebben een royale privé-buitenruimte en een gemeenschappelijk buurtpark. In het ontwerp worden woningen, winkels, een zorgcentrum, parkeren en een buurtpark geïntegreerd. Het ontwerp is aan te passen aan de lokale demografie. Er kunnen lagen worden toegevoegd of verwijderd, zonder dat dit geweld doet aan het concept, functionaliteit of architectuur. De jury vindt de zoekrichting naar een nieuw hybride gebouwtype met behoud van de eigen identiteit van woonvormen zeer interessant.

Prijzen

  • Derde prijs Casa Nova

Team

  • Rob Hilz, Architect bij LAB-DA Architecten

  • Martin van Gerrevink, Projectleider bij LAB-DA Management

  • Peter Toering, Ontwerper / Tekenaar

  • Martin Pasman, Technisch tekenaar