Ontwikkelingen in de gezondheidszorg

 

Het zorglandschap is verdeeld. Vanuit patiëntenorganisaties komt de wens de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg te handhaven en te verbeteren. De zorgcentra zelf zijn bezig met een efficiëntieslag. Dit mondt vaak uit in de verdere uitbreiding van specialistische ziekenhuizen en schaalvergroting. Tegelijkertijd is er nu meer dan ooit een groeiende vraag naar ouderenzorg.

Deze veranderende vraag, gecombineerd met tegenstrijdige belangen aan vraag- en aanbodzijde geeft aanleiding tot een nieuw zorgconcept

 

Ziekenhuis van de 21ste eeuw

 

Het algemene ziekenhuis zal langzaam verdwijnen. Zij voldoet op termijn niet meer aan de eisen van de samenleving. Academische ziekenhuizen worden verder ontwikkeld als puur medisch specialistische technologie centra met een maximale flexibiliteit voor nieuwe ontwikkelingen.

Alle andere zorgtaken, van huisarts, tandarts, thuiszorg, ouderenzorg tot en met ‘standaard’ operaties worden geconcentreerd in één gebouw per 10.000 inwoners. Een centrale zorgboulevard garandeert een laagdrempelig karakter van het complex. Deze zgn. LCC’s brengen de zorg terug naar de buurt. Door gelijktijdige bundeling van zorg met betere geografische spreiding ontstaat een duurzaam concept voor de toekomst.

Team

  • Rob Hilz, Architect

  • Martin van Gerrevink, Projectleider

  • Peter Toering, Ontwerper / Tekenaar

  • Martin Pasman, Technisch tekenaar